Stockholm 12 är en icke-vinstdrivande organisation vars huvudsyfte är att hjälpa beroende och få fler att VÅGA vilja söka hjälp.

Vi vänder oss till de 12 % som vi idag vet har problem med alkohol eller droger. Vårt mål är att nå ut till alla de som kommun och landsting inte når. Idag nås bara de mest akut sjuka och knappt någon av de andra. Det är alla andra som är vår målgrupp och som vi valt att kalla "den glömda målgruppen".

Verksamheten finansieras genom insamling från privatpersoner och företag, samt via arvoden från coachningar och föreläsningar Stockholm 12 genomför. 

Stockholm 12 arbetar långsiktigt med rådgivning, fakta och utbildning för att öka förståelsen för beroende som är Sveriges tredje största folkhälsosjukdom. Vi vill arbeta bort stigmat kring problemet och göra en samhällsförändring. Vår mötesplats kommer att bli en samlande, inspirerande och läkande plats i processen "innan/under/efter"

Gemensamt för alla som arbetar med Stockholm 12 är att vilja hjälpa människor både på traditionellt sätt men även med nya alternativa metoder. Vi är själva beroende och vet att sluta missbruka endast är början i tillfrisknandeprocessen. Det är med andras erfarenhet och med rätt motivation man kan hitta hållbar nykterhet i sin vardag.

Genom att starta attraktiva mötesplatser som inspirerande miljö, med kultur, cafe, öppenvård och självhjälpsmöten välkomnar vi alla som vill göra en positiv förändring utan alkohol och droger.

Verksamheten Stockholm 12 drivs som en ideell förening.

Utvecklingen har kunnat drivas med stöd av Wallenbergs Stiftelser och Familjen Persson

Metoderna är framtagna i samarbete med professor Fred Nyberg och Uppsala Universitet.


Stiftelsen startas 2018 av Madde Stenberg och Johan Tangen.

Stiftelsens första mål är att samla in pengar för start av mötesplatsen i Stockholm med start våren 2019.

Stockholm 12´s vision: 

Ett samhälle där beroende ska våga och vilja söka hjälp utan att skämmas.

Stockholm 12´s uppdrag:

Att skapa sociala mötesplatser med inspiration, motivation och öppen vård under samma tak. Att bli en samlande kraft för information och kunskap och driva opinionsbildning.

Stiftelsen Stockholm 12 är icke-vinstinriktad och finansierar sin verksamhet genom bidrag, donationer och sponsring.

På sikt planeras att starta en patientförening, som idag inte finns och därigenom bygga upp en community med medlemmar samt att också kunna bedriva forskning utifrån underlaget. Detta är unikt och finns inte idag.


För donation

Bankgiro: 489-0067, Swish: 123 362 32 12

 
illis.png

VÅR INSAMLING PÅGÅR JUST NU ALLA DONATIONER GÅR OAVKORTAT TILL STARTEN AV MÖTESPLATSEN 2019

VILL DU VARA MED OCH STÖTTA ELLER DONERA HÖR AV DIG SÅ BERÄTTAR VI MER HUR VI TILLSAMMANS SKA GÖRA DETTA