Det är en resa att bli nykter och drogfri.

Vi har valt att kalla den resan för återhämtning. 

När man tar sig ur missbruk kan det ibland handla om minuter för att kunna stå emot suget. Man behöver bygga upp ett mentalt försvar. Att ha en egen coach och vägledare som förstår och som kan kontaktas och mötas kontinuerligt kan vara avgörande för att vilja och orka fortsätta resan framåt.

Oavsett om du väljer att få hjälp av oss, eller att vi hjälper dig till avgiftning eller en internatbehandling så är tiden efter de insatserna minst lika viktiga. Stockholm 12´s tes med hjälp innan/under/efter, med personlig coachning och ett socialt ramverk är det vi anser behövs för att få en stabil och hållbar nykterhet. Det är inte tråkigt att bli nykter - tvärtom. Och det vill vi visa.

Att ta hjälp av oss fungerar som en brygga mellan din behandling och ett värdigt långsiktigt liv.


Stockholm 12 erbjuder

 • Daglig kontakt med motiverande samtal

 • En gemensam framtagen plan framåt

 • Brygga till supportgrupper eller liknande sammanhang

 • Identifiera och medvetandegöra olika triggers

 • Etablera goda vanor och vara stöd i samtal om vardagsliv och arbete i nykterheten

 • Stöd för familj och arbetsgivare

En vanligt förekommande debitering för enskild coachning har varit 25 tkr/månad

Forskning visar att det tar 30 dagar att bli av med akut sug av ett beroende. Det tar 60 dagar för att hjärnan ska börja känna igen sitt naturliga dopamin. Efter 90+ dagar börjar nya vanor och strategier kännas naturliga för dig.

Oavsett var du befinner dig så erbjuder vi individuell hjälp och vägledning. Vi tar inte betalt per timme eller per dag utan ser över tid och period. Priset sätts efter behov och resursåtgång.

Vi drivs under formen ideell förening och är inte momspliktiga. 

 

DET ÄR EN PROCESS

 • beslutet

 • modet

 • tålamodet

 • utvecklingen

 • friheten

 • det nya livet