det goda samtalet

När vi startade Stockholm 12 var vi överens om att vi ville utveckla nya metoder. Vi visste genom egna erfarenheter att:

  • Återhämtning är en process och inte bara en händelse.

  • Det som motiverar dig kanske inte fungerar för någon annan.

  • Man behöver pepp och vägledning.

  • Man behöver ventilera sina känslor, tankar och funderingar.

  • Man måste bli motiverad på lång sikt.

Ett bra sätt att göra allt detta är att träffa andra beroende, få höra hur någon annan har hanterat svårigheter och kommit ut på andra sidan. Utifrån dessa tankar har metoden det goda samtalet tagits fram tillsammans med professor Fred Nyberg och Uppsala Universitet. Vi använder det goda samtalet som fundament vid vägledning och coachning.

DET GODA SAMTALET SOM VÄG UR ETT BEROENDE*

Beroendeframkallande substanser är de som ger snabba påslag och som snabbt går ur kroppen och när suget sedan kommer är det svårt att avstå från ytterligare intag. Alternativa strategier som används för att balansera belöningssystemet kan baseras på bland andra kognitiv metodik såsom det goda samtalet.

3 huvudpunkter kring det goda samtalet

  • Miljön där samtalet genomförs optimeras, en berikande miljö där det finns social värme och positiva intryck för både ögon och öron förstärker samtalet.

  • Inom tiden för samtalen ges utrymme för både ro och avslappning. Tiden för samtal ska vara tänjbar åt båda hållen så att det snarare handlar om avslappning än om stress.

  • Förutom coachen finns personer med egen erfarenhet av beroende som ger dimensioner som ytterligare tillför en förstärkning av samtalen.

Det handlar om att få suget efter den snabba belöningen att anpassas så att hjärnan omkopplas till områden där det logiska tänkandet kommer in. Att få med den logiska aspekten när det gäller hantering av suget och minska risken för återfall är betydelsefullt. Att få med hjärnans kognitiva funktioner bidrar alltså. Områden i hjärnan och processer som ligger bakom beroende överlappar i hög grad de områden som, som är involverade i kognitiva funktioner, inklusive minne, inlärning, resonemang och andra tankeprocesser.

Det goda samtalet har således förutsättningar att motverka det akuta suget genom att i ett mer långsiktigt perspektiv stimulera belönings behovet. Detta innebär att man på ett belönande sätt kopplar det logiska tänkandet som en motkraft.

* Framtaget av Stockholm 12 i samarbete med Fred Nyberg, Uppsala universitet.

 

KONTAKTA OSS

Lyft luren och prata en stund med oss eller skicka iväg ett mail! Vi har varit där du är och vet hur det känns. Vi är bara ett samtal bort! Såklart kan du vara anonym.