”Vi är ett nytt initiativ för den beroende med ett socialt ramverk som stöd”

När tankarna på detta projekt startade så hade vi en egen erfarenhet av att den erbjudna hjälpen var förlegad och oftast förknippad med stigma och skam. Att man med mössan i hand behövde gå till vården eller socialtjänsten. Vi insåg att båda alternativen utesluter många av de människor som inte vill eller vågar söka hjälp. Vi anade att det saknades något i samhället, en social mötesplats! 

Stockholm 12 startades 2016 av Madde Stenberg och Johan Tangen med över 28 års erfarenhet av att leva nyktra. Madde är entreprenör och en prisbelönt TV-producent. Johan är varumärkesstrateg och krogprofil. 

Att hitta frihet från beroende är få förunnat. Idag är det näst intill omöjligt att få rätt hjälp inom den offentliga vården om du inte är i behov av akutsjukvård. Dagens offentligt finansierade vård för personer med missbruksproblematik är i huvudsak koncentrerat kring tunga missbruk.

Vi ska fylla det vakuum som uppstått mellan beroendevården, frivilligorganisationer och förlegade behandlingsinstitutioner. Marknaden är förlegad, stigmatiserande och anonym.

Beroende är ett av de största samhällsproblemen idag och har i den senaste större utredningen visat att det kostar samhället långt över 150 miljarder årligen och att 12 % av Sveriges befolkning har ett problem med alkohol eller droger.

Vårt övergripande mål är att få fler människor att vilja våga söka hjälp. Vi ska skapa lättillgängliga attraktiva mötesplatser på nätet och i verkliga livet. Vårt mål är också att lyfta skämskudden och få beroende accepterat som den folksjukdom den är. Vi vill rädda liv och återföra personer tillbaka till samhället och ett liv i frihet. Målet är att få det stora antal mörkertal som behöver hjälp men aldrig skulle kunna tänka sig besöka vård – förens det är försent.

Det är en komplicerad och svår resa att bli fri från beroende och man behöver kontinuerligt stöd för att kunna bryta med gamla vanor Stockholm 12 erbjuder just detta och med andra människor med samma bakgrund som föredömen. 

De som kommit lite längre i sin tillfrisknandeprocess behöver också ett socialt sammanhang och det finns inte heller idag. Vi vill understryka att vår målgrupp alltså inte är de 90´som behöver akut vård, utan alla andra som behöver en annan typ av socialt stöd.

Med vår egen erfarenhet av missbruk och med vår professionella bakgrund inom media och kommunikation kommer vi att skapa en mötesplats som inte funnits tidigare som ska vara attraktiv och lättillgänglig. 


”Coachning idag och snart öppnar mötesplatsen”

På mötesplatsen ska också finnas möjlighet till vägledning till annan vård – antingen hos oss eller via landsting eller kommun. Stockholm 12 är lika mycket mötesplats som samlingsplats som samordnare. 

Stockholm 12 vill sätta fokus på att det är innan allt ”brakar sönder” som hjälp ger bäst effekt. Vi ska vara det självklara alternativet för myndigheter, familjer, arbetskamrater, vänner och den beroende.

Just nu sitter vi på centralen mitt i city i en varm och välkomnande miljö där vi erbjuder coachning och vägledning innan/under/efter. Vi finns tillgängliga dygnet runt på vår jourtelefon och har generösa flexibla tider för de som behöver vår hjälp. Våra metoder är framtagna i samarbete med Uppsala Universitet och väl beprövade med erfarenhet.

 
illis.png

VI vill att beroende ska våga och vilja söka hjälp utan att skämmas. DET KAN MAN PÅ STOCKHOLM 12 VÄLKOMMEN!